Tomford Cafe Rose

420.000

Độ lưu hương: trên 8 giờ

Hương đầu: Nghệ tây, Tiêu đen, Hoa hồng tháng năm.

Hương giữa: Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa hồng Bulgary, Cà phê.

Hương cuối: Nhang (Hương), Hổ phách, Gỗ đàn hương, Cây hoắc hương.

Phong cách : Tự tin, tinh tế